5. Last Fair Pod Gone Down

Vem av oss är den tyste spyaren? Erik taggar inför Roadburn och redogör för vad P3 Rock och Håkan Persson har betytt för hans musiklyssnande. Tomasz å sin sida, väljer att dyka ner i det nostalgiska emoträsket och berättar hur Katatonia alltid träffar rakt i hjärtat.